Partneri

 • CBelektro_a.jpg
 • enpal_logo.png
 • erby.jpg
 • grantech_logo.png
 • ids_kosice.jpg
 • kosice_audit_b.jpg
 • logo_agbekoservis.png
 • logo_kps_small.jpg
 • logo_mercury_broker.png
 • logo_robkerk.jpg
 • logo_wolfcars.png
 • oliver.png
 • vesely_logo.png

 

Vážený návštevník stránky www.badmintonspot.sk,

aby ste si mohli online rezervovať Váš bedmintonový kurt, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie
zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.

Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva občianske združenie Klub priateľov športu Košice., zap. V registri občianskych združení Ministerstva vnútra,
IČO: 35529717, so sídlom Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, email: office@badmintonspot.sk (ďalej len „správca“).

Aké osobné údaje spracúvame?
Aby sme Vám umožnili online rezerváciu kurtov, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefón a email.
Pokiaľ s tým súhlasíte, tieto osobné údaje spracúvame aj na zasielanie užitočných informácií, tipov a ponúk na Váš email.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli poskytovať možnosť online rezervácií a s Vašim súhlasom aj na zasielanie
užitočných informácií, tipov a ponúk týkajúcich sa bedmintonovej haly Cassovia badminton spot.

Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať kliknutím na tlačítko súhlasu pri prihlásení do rezervačného systému.
Tento súhlas je zaznamenaný vo Vašom užívateľskom profile rezervačného systému.

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
zaslaním oznámenia na email office@badmintonspot.sk.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme Vám mohli poskytovať možnosť online rezervácie kurtov uchovávame,
kým trvá Vaša registrácia v rezervačnom systéme.

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zasielať užitočné informácie, tipy a ponuky,
uchovávame po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas.

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Osobné údaje pre Správcu môže spracovávať aj spracovateľ VašeWebovky s.r.o., IČO 22773681
(prevádzkovateľ rezervačného systému iSport).

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email office@badmintonspot.sk.
Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej podobe prostredníctvom online aplikácie rezervačného systému isport a v našej databáze
uloženej na PC poverenej osoby. Registračné formuláre v papierovej podobe sú uložené v zabezpečenej kartotéke.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov,
prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Dáta uložené na PC sú šifrované a prevádzkovateľ online aplikácie isport
poskytoval primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 24.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.
O každej zmene budete informovaní emailom.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú vypracované občianskym združením Klub priateľov športu Košice.