V dňoch 27-29.8.2021 sme absolvovali seminár Európskej bedmintonovej federácie pre trénerov a administrátorov parabedmintonu.

V bohatom programe náš tréner, Peter Hornung, absolvoval teoretickú a praktickú prípravu pre tréning parabedmintonistov od klasifikačných triedy WH1 až po triedu SH6. Každá táto trieda má svoje špecifiká, ktoré je potrebné brať do úvahy pri plánovaní tréningového preocesu. Prípravu viedli skúsení tréneri Katie zo Škótska a Anton z Ruska. Seminár bol ukončený praktickou skúškou vedenia tréningu vozíčkárov. 

Seminár pre administrátorov absolvoval Robert Hornung. Tento bol zameraný na zvládnutie základných pravidiel pri organizovaní turnajov, klasifikačného procesu nových parabadmintonistov. Hovorilo sa o získavaní nových hráčov a hráčiek, propagácii parabadmintonu ako športu vhodného pre parašportovcov. Dúležitá bola aj otázka inklúzie a športu pre všetkých. Výborná bola výmena skúseností medzi jednotlivými krajinami a nadviazanie nových kontaktov.