Japonsko a Thajsko usporiadajú ďalšie dve edície majstrovstiev sveta BWF v para bedmintone.

BWF malo to šťastie, že malo štyri vysoko kvalitné ponuky pre obe majstrovstvá. Japonská para badmintonová
federácia zvíťazila tesne pred badmintonovým Peru na rok 2021, zatiaľ čo Thajská badmintonová asociácia predstihla
Kanadu pre rok 2023.

Vyhodnotenie ponúk prešlo dôkladným výberovým procesom podľa stanovených kritérií. Po prezentáciách ponúk Rada BWF
podrobne prediskutovala každú ponuku predtým, ako dospela k rozhodnutiu.

Bolo jasné, že všetky ponuky budú slúžiť v prospech parabedmintonových športovcov a globálneho rozvoja parabadmintonu.
Rada BWF však určila, že Japonsko a Thajsko poskytli najlepší a najudržateľnejší rámec na zabezpečenie čo
najvyššieho štandardu turnajov a a tým aj najlepší športový zážitok.

Bedmintonová federácia Kanady a Peru sú aj naďalej dôležitým hostiteľským cieľom medzinárodných súťaží v parabedmintone,
ktoré sú schválené organizáciou BWF.