Kozák Cup 2019

Vytlačiť

Miesto:               CBS, Južné nábrežie 13, Košice

                           www.cassoviabadmintonspot.sk

 

Dátum:               31.08.2019      prezentácia  08:30 hod.

                                                     začiatok       09:00 hod.

Právo účasti:     Priatelia a priaznivci bedmintonu

 

Štartovné:            12,- €  / hráč

 

Košíky:                   Plastové - dodá usporiadateľ

                               Pérové - vlastné / majú prednosť/

 

Disciplíny:            MIX

 

Systém:               Štvorhry - každý s každým na jeden set do 21 bodov, bez nastavenia

                                    

 Prihlášky:              p.ur@windowslive.com  do 26.08.2019  - max.16 párov

 

                                      Prihlášky prosím zasielať samostatne!

 

                                      Ženy si spoluhráčov budú losovať.

                   

                                      Účasť  štartujúcim bude potvrdená !

 

Upozornenie:      Hráči sa zúčastňujú na vlastné riziko a zodpovedajú za svoj zdravotný stav.

                           Organizátor nezodpovedá za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov.

 

 Kontakt:                 Milan Purdeš, p.ur@windowslive.com,  0904 866 363